Estakady na węźle Marsa od jutra przejezdne

Na kilka tygodni przez terminem umownym,  w sobotę 30 października około godz. 11.00 do ruchu oddane zostaną wiadukty łączące Trasę Siekierkowską z ulicą Marsa. Oznacza to drogowe uruchomienie węzła Marsa, którego pierwszy element w postaci turbinowego ronda funkcjonuje już od sierpnia bieżącego roku.

Węzeł Marsa to ostatni z sześciu odcinków na które podzielona została budowa Trasy Siekierkowskiej - wygodnej arterii o długości ponad 8 kilometrów, łączącej ulicę Czerniakowską na warszawskim Mokotowie z drogą krajowa nr 2 - wyjazdem z Warszawy w kierunku Terespola i Lublina. Trasa jest drogą główną ruchu przyspieszonego (GP) o dwóch trzypasowych (miejscami czteropasowych) jezdniach. Będąc częścią obwodnicy miejskiej pozwala odciążyć z ruchu centrum miasta oraz sąsiadującą Trasę Łazienkowską.

Budowę węzła Marsa przez kilka lat skutecznie wstrzymywał właściciel komisu samochodowego znajdującego się na terenie przeznaczonym pod planowany węzeł. Dopiero zmiana przepisów tzw. specustawy drogowej umożliwiła rozpoczęcie w grudniu 2008 roku prac budowlanych.

Koszt prac budowlanych to 124 737 111 zł.

Termin realizacji: 24 miesiące

Inwestor: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Inżynier Kontraktu: ZBM Inwestor Zastępczy

Inwestycja jest współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  • całkowita wartość Projektu: 164 248 757,40 PLN 

  • dofinansowanie pochodzące ze środków EFRR: 118 104 950,00 PLN