Zmiany na Marsa

W nocy z 9 na 10 sierpnia na terenie budowy węzła Marsa zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu. Zasadnicza zmiana będzie polegała na zlikwidowaniu możliwości skrętu w lewo z ul. Płowieckiej w ul. Ostrobramską. Kierowcy jadący od strony Płowieckiej w kierunku centrum pojadą estakadą, którą obecnie odbywa się ruch z ul. Ostrobramskiej na Płowiecką, „pod prąd”. W rezultacie ruch na estakadzie będzie (inaczej niż dotychczas) dwukierunkowy – dla każdego kierunku wyznaczony zostanie jeden pas ruchu. Zlikwidowanie jednej relacji spowoduje poprawę przepustowości skrzyżowania.

Ponadto w ramach tej organizacji ograniczony zostanie ruch na ul. Ostrobramskiej do jednego pasa (obecnie są dwa) oraz przesunięty wlot z ul. Ostrobramskiej w Trasę Siekierkowską. Spowodowane jest to koniecznością połączenia budowanej jezdni ul. Ostrobramskiej z istniejącą.

Kolejna zmiana organizacji ruchu dotyczyć będzie głównego skrzyżowania węzła Marsa i polegać będzie na przesunięciu „środka skrzyżowania”, co ma na celu wygospodarowanie miejsca pod budowę tuneli dla pieszych, które zlokalizowane będą w istniejącej jezdni ul. Płowieckiej, oraz połowy ronda od strony ul. Marsa.

Taka organizacja ruchu utrzymana zostanie do przyszłego roku.