Pierwsze kroki na Marsa

Plac budowy ostatniego odcinka Trasy Siekierkowskiej coraz bardziej się zmienia. Wycięto drzewa i rozebrano budynki kolidujące z mającym tu powstać węzłem komunikacyjnym. Na terenach po dawnym autokomisie trwają prace związane z przebudową urządzeń podziemnych. W okolicach skrzyżowania Płowieckiej i Ostrobramskiej rozpoczęto prace przy budowie jednego z czterech przejść podziemnych dla pieszych, a wzdluż Ostrobramskiej powstaje jezdnia tymczasowa.