Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 85

Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 85

Inwestycja realizowana jest w dzielnicy Mokotów.

Budynek, który zostanie zmodernizowany i przygotowany na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 pierwotnie pełnił funkcje stołówki, obsługiwał szkołę i internat. Pod względem organizacyjnym i technicznym był integralną częścią kompleksu dydaktycznego znajdującego się przy ul. Rzymowskiego 36.

Realizacja inwestycji oznacza przeprowadzenie robót wyburzeniowych i demontażowych. W budynku wymienione zostaną okna i drzwi, wykonana nowa elewacja i nowe wejście główne. Zmieni się układ pomieszczeń. Roboty obejmą również montaż instalacji: sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach. Zmodernizowany budynek szkoły przeznaczony będzie dla około 60 uczniów. Na parterze powstaną sale do nauki - w tym pracownie: komputerowa, technik różnych, gospodarstwa domowego z jadalnią, sala zajęć ruchowych oraz mieszkanie treningowe. Pojawią się pomieszczenia dla psychologów i pielęgniarki. Do dyspozycji pracowników będzie również częściowo doświetlona kondygnacja -1. Na zewnątrz budynku zamontowana zostanie winda. Znajdą się tam także rampa oraz platforma dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zmiany pojawią się również na terenie wokół budynku i obejmą przebudowę istniejącego parkingu oraz drogi dojazdowej.

Po wykonaniu prac budowlanych nastąpią odbiory i wyposażanie budynku. Inwestycja ma być zakończona do września 2024 r.

WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH

TENEO Piotr Gregorczyk

TERMIN REALIZACJI

2023 – 2024 r.

PLANOWANY KOSZT INWESTYCJI

Wartość robót budowlanych - 8,3 mln zł

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone