Rozbudowa ul. Karczunkowskiej od ul. Puławskiej do granicy miasta

Rozbudowa ul. Karczunkowskiej od ul. Puławskiej do granicy miasta

Ulica Karczunkowska znajduje się na terenie dzielnicy Ursynów i ma długość 1,6 km.

Projekt przebudowy ulicy ma zapewnić poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa na drodze poprzez rozdzielenie ruchu kołowego, rowerowego i pieszego. Przewidziana ma być także m.in. przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa przystanków autobusowych i przejść dla pieszych.

Założenia dotyczące przyszłego kształtu ulicy Karczunkowskiej uwzględniają budowę jednej jezdni zapewniającej po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, obustronnych chodników, drogi rowerowej oraz szpalerów drzew. Droga rowerowa ma łączyć się ze szlakiem rowerowym w rejonie trasy S7 oraz rozwiązaniami rowerowymi na wiadukcie nad linią kolejową i w rejonie skrzyżowania z ul. Puławską.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje, że prace projektowe będą realizowane w latach 2022-2025 r.