Powstanie projekt ul. Karczunkowskiej

Do 24 sierpnia czekamy na oferty firm zainteresowanych opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozbudowy ul. Karczunkowskiej na odcinku od ul. Puławskiej do granicy miasta. Prace nad dokumentacją mają potrwać 20 miesięcy od podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

Ulica Karczunkowska znajduje się na terenie dzielnicy Ursynów i ma długość 1,6 km. Projekt przebudowy ulicy ma zapewnić poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa na drodze poprzez rozdzielenie ruchu kołowego, rowerowego i pieszego. Przewidziana ma być także m.in. przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa przystanków autobusowych i przejść dla pieszych.

Założenia dotyczące przyszłego kształtu ulicy Karczunkowskiej uwzględniają budowę jednej jezdni zapewniającej po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, obustronnych chodników, drogi rowerowej oraz szpalerów drzew. Droga rowerowa ma łączyć się ze szlakiem rowerowym w rejonie trasy S7 oraz rozwiązaniami rowerowymi na wiadukcie nad linią kolejową i w rejonie skrzyżowania z ul. Puławską.

Wykonawca wybrany w ogłoszonym przetargu będzie miał za zadanie m.in. uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przygotuje także projekt budowlany i projekty wykonawcze niezbędne do realizacji inwestycji.