Oferty w przetargu na projekt ul. Karczunkowskiej

Cztery firmy złożyły oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozbudowy ul. Karczunkowskiej na odcinku od ul. Puławskiej do granicy miasta. Zaproponowane kwoty wahają się od 997 530,00 zł do 3 814 845,00 zł. Czas przygotowania dokumentacji to 20 miesięcy od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

Ulica Karczunkowska znajduje się na terenie dzielnicy Ursynów i ma długość 1,6 km. Założenia projektowe uwzględniają jedną jezdnię po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, obustronne chodniki, drogę rowerową, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę przystanków autobusowych i przejść dla pieszych oraz posadzenie drzew. Droga rowerowa ma łączyć się ze szlakiem rowerowym w rejonie trasy S7 oraz rozwiązaniami rowerowymi na wiadukcie nad linią kolejową i na skrzyżowaniu z ul. Puławską.