Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 898 - ul. 3 Maja i ul. Arkuszowej z drogą powiatową nr 5587 W – ul. Estrady

Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 898 - ul. 3 Maja i ul. Arkuszowej z drogą powiatową nr 5587 W – ul. Estrady

Inwestycja znajduje się na terenie dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz gminy Izabelin. Jej celem jest poprawa płynności w ruchu drogowym na skrzyżowaniu ulic Arkuszowej, Estrady i 3 Maja (w Mościskach) oraz podniesienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi. Pilna potrzeba wprowadzenia zmian w tym zakresie wynika również z funkcjonowania przy skrzyżowaniu Szkoły Podstawowej nr 273.

21 sierpnia 2019 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Prezydentem m.st. Warszawy, Zarządem Województwa Mazowieckiego oraz gminą Izabelin dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia rozbudowy skrzyżowania. Na jego podstawie gmina Izabelin zamówiła projekt przebudowy drogi. Zadaniem Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz przeprowadzenie przebudowy skrzyżowania. Warunki finansowe i formalne związane z tym procesem określone zostały w kolejnym porozumieniu zawartym pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą, Województwem Mazowieckim i gminą Izabelin 21 marca 2022 r.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną jezdnie ulic w rejonie skrzyżowania, chodniki i przystanki autobusowe. Pojawi się nowe odwodnienie, oświetlenie uliczne oraz przebudowane zostaną: sygnalizacja świetlna, infrastruktura teletechniczna, wodociąg, sieć elektroenergetyczna oraz gazowa.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy przewiduje realizację inwestycji do roku 2025 r. i rezerwuje na te cel kwotę 10,6 mln zł.