Pierwsze prace na skrzyżowaniu Estrady i Arkuszowej

Trwają już pierwsze prace związane z przebudową skrzyżowania bielańskich ulic Arkuszowej i Estrady z ulicą 3 Maja w Mościskach. W pierwszej kolejności przebudowywany jest wodociąg i kanalizacja. Prace te wymagały zamknięcia przejścia dla pieszych na południowo-wschodnim odcinku ul. Estrady i potrwają do wakacji. Następnie rozpocznie się przebudowa jezdni, wymagająca większych zmian w organizacji ruchu.

Trwająca modernizacja skrzyżowania obejmie przebudowę jezdni, na których wyznaczone zostaną dodatkowe pasy do skrętu. Wybudowane będą też chodniki, przystanek autobusowy i oświetlenie. Przebudowa obejmie również sygnalizację świetlną, infrastrukturę teletechniczną, sieć elektroenergetyczną oraz gazową. Nowe rozwiązania poprawią płynność ruchu i bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Warunki finansowe i formalne związane z przebudową skrzyżowania określone zostały w porozumieniach z lat 2019 i 2022 zawartych między m.st. Warszawą, województwem mazowieckim i gminą Izabelin. Projekt modernizacji skrzyżowania zapewniła gmina Izabelin. Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej uzyskał Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Prace na Bielanach wykonuje firma Balzola. Inwestycja ma być gotowa w styczniu 2025 r. i będzie kosztowała 11,4 mln zł.