Oferty na rozbudowę skrzyżowania

Otwarte zostały oferty na przebudowę skrzyżowania bielańskich ulic Arkuszowej i Estrady z ul. 3 Maja w Mościskach. W przetargu wpłynęło pięć ofert, których wysokość wynosi od 9,8 mln zł do 14,7 mln zł.

Przebudowa skrzyżowania poprawi płynność ruchu i podniesie bezpieczeństwo użytkowników drogi. Prace potrwają rok od podpisania umowy z wybranym w przetargu wykonawcą. Warunki finansowe i formalne związane z realizacją inwestycji określone zostały w porozumieniach, które m.st. Warszawa zawarło z województwem mazowieckim i gminą Izabelin.

Projekt przebudowy skrzyżowania zapewniła gmina Izabelin. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Na skrzyżowaniu przebudowane zostaną jezdnie i wyznaczone dodatkowe pasy do skrętu. Wybudowane będą też chodniki, przystanek autobusowy, nowe odwodnienie i oświetlenie. Przebudowa obejmie również sygnalizację świetlną, infrastrukturę teletechniczną, wodociąg, sieć elektroenergetyczną oraz gazową.