Skrzyżowanie na granicy Warszawy i gminy Izabelin do przebudowy

Skrzyżowanie bielańskich ulic Arkuszowej i Estrady z ul. 3 Maja w Mościskach wymaga nowych rozwiązań, które poprawią płynność ruchu i podniosą bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Warunki finansowe i formalne związane z przebudową skrzyżowania określone zostały w porozumieniach z lat 2019 i 2022 zawartych pomiędzy m.st. Warszawą, województwem mazowieckim i gminą Izabelin.

Projekt przebudowy skrzyżowania zapewniła gmina Izabelin. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i właśnie ogłoszony został przetarg na wykonawcę robót budowlanych. Firmy zainteresowane złożeniem oferty mają na to czas do 16 sierpnia. Prace związane z przebudową drogi potrwają rok od podpisania umowy z wybranym w przetargu wykonawcą.

W ramach zaplanowanych prac na skrzyżowaniu przebudowane zostaną jezdnie i pojawią się na nich dodatkowe pasy do skrętu. Wybudowane będą też chodniki i przystanek autobusowy. Droga zyska nowe odwodnienie i oświetlenie. Przebudowa obejmie również sygnalizację świetlną, infrastrukturę teletechniczną, wodociąg, sieć elektroenergetyczną oraz gazową.