Skrzyżowanie na granicy Bielan i gminy Izabelin zostanie przebudowane

Wiosną rozpocznie się przebudowa skrzyżowania bielańskich ulic Arkuszowej i Estrady z ul. 3 Maja w Mościskach. Podpisana właśnie umowa z firmą Balzola przewiduje, że skrzyżowanie będzie gotowe za rok.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną jezdnie skrzyżowania i wyznaczone na nich dodatkowe pasy do skrętu. Wybudowane będą też chodniki i przystanek autobusowy. Droga zyska nowe odwodnienie i oświetlenie. Prace obejmą również przebudowę sygnalizacji świetlnej, infrastruktury teletechnicznej, wodociągu, sieci elektroenergetycznej oraz gazowej.

Realizacja inwestycji jest wynikiem porozumienia zawartego między m.st. Warszawą, województwem mazowieckim i gminą Izabelin. Przebudowa, dzięki której skrzyżowanie stanie się bezpieczniejsze a przejazd przez nie sprawniejszy, będzie kosztowała 11,4 mln zł.