Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł

Rozbudowa drogi powiatowej nr 5625W – ul. Praskiego Pułku wraz z budową tunelu drogowego pod linią kolejową nr 2 i rozbudową innych dróg publicznych – ul. Okuniewskiej i ul. Bartosza Głowackiego.

Nr postępowania RZP/PW/10/2024
Tytuł Rozbudowa drogi powiatowej nr 5625W – ul. Praskiego Pułku wraz z budową tunelu drogowego pod linią kolejową nr 2 i rozbudową innych dróg publicznych – ul. Okuniewskiej i ul. Bartosza Głowackiego oraz przebudową istniejącej infrastruktury technicznej na terenie Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 – ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego (km 16,300 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol) w poziomie szyn”.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 31-07-2024
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Roboty Budowlane

Czytaj więcej

Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 898 – ul. 3 Maja i ul. Arkuszowej z drogą powiatową nr 5587W – ul. Estrady.

Nr postępowania RZP_II_WI/17/ZPIL/2023
Tytuł Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 898 – ul. 3 Maja i ul. Arkuszowej z drogą powiatową nr 5587W – ul. Estrady.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 14-09-2023
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Roboty Budowlane

Czytaj więcej

Budowa dwupoziomowego skrzyżowania w miejsce likwidowanego przejazdu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 2 wraz z budową układu drogowego - ul. Chełmżyńska

Nr postępowania RZP-II-WI/4/ZPIK/2023
Tytuł Budowa dwupoziomowego skrzyżowania w km 9,420 w miejsce likwidowanego przejazdu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol wraz z budową układu drogowego w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn”
Wartość (limit)
Termin składania ofert 11-09-2023
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Roboty Budowlane

Czytaj więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót mających na celu usunięcie uszkodzeń skarp nasypów drogowych w ulicy Żołnierskiej w Warszawie.

Nr postępowania RZP-II-WI/2/ZPIL/2023
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót mających na celu usunięcie uszkodzeń skarp nasypów drogowych w ulicy Żołnierskiej w Warszawie oraz wykonanie robót zapobiegających ich powstawaniu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II, część II”.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 15-05-2023
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Roboty Budowlane

Czytaj więcej

wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 85” w Warszawie.

Nr postępowania RZP-II-WI/40/ZPIK/2022
Tytuł Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 85” w Warszawie.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 23-01-2023
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Roboty Budowlane

Czytaj więcej