Most Marii Skłodowskiej - Curie - budowa trasy

Most Marii Skłodowskiej - Curie - budowa trasy

Inwestycja zlokalizowana była na terenie dzielnic Bielany i Białołęka. Zakres przedsięwzięcia obejmował budowę Trasy Mostu Północnego (obecnie Trasa Mostu Marii Skłodowskiej-Curie) o długości 4,3 km na odcinku od węzła z ulicą Modlińską do węzła przesiadkowego Młociny w podziale na dwa etapy:

• etap I – odcinek od węzła z ul. Modlińską do węzła z ul. Pułkową, ciąg drogi krajowej nr 61 o długości ok. 3,4 km,

• etap II – odcinek od węzła z ul. Pułkową do węzła Młociny (stacja metra), ciąg drogi wojewódzkiej o długości ok. 0,86 km.

Opis etapu I

Odcinek objął budowę węzłów z ulicami: Modlińską, Myśliborską, Pułkową i Marymoncką oraz przeprawy mostowej łączącej Białołękę z Bielanami.

Przeprawa mostowa ma długość ok. 795 metrów. Konstrukcyjnie są to trzy niezależne obiekty inżynierskie (oddzielny dla jezdni północnej, południowej oraz trasy tramwajowej wraz z ciągiem rowerowo-pieszym) o konstrukcji stalowej zespolonej, posadowione na palach o średnicy 1,5 metra. Najdłuższe z dziesięciu przęseł mostu, nurtowe, ma 160 metrów. Dwie podpory mostu znajdują się w nurcie rzeki, pozostałe częściowo na terenach zalewowych. Nad podporą nurtową wysokość konstrukcji wynosi ponad 9 metrów.

Węzeł Pułkowa na lewym brzegu Wisły składa się z 10 wiaduktów drogowych, kładki dla pieszych i 9 murów oporowych. Węzeł Modlińska na prawym brzegu rzeki to 5 wiaduktów posadowionych na palach i 9 murów oporowych.
• łączna długość 15 wiaduktów - ok. 1030 m, o rozpiętości od 17 m do 23 m
• łączna długość 18 ścian oporowych - ok. 2500 m, o wysokości od 1,4 m do 9,3 m
• całkowity ciężar konstrukcji stalowej mostu to około 9,4 tys. t 
• łączna długość chodników dla pieszych to ok. 8,3 km, ścieżek rowerowych 6,1 km.


Pozostałe wykonane prace to :
• budowa dwutorowej trasy tramwajowej o dł. ok. 4 km 
• budowa sygnalizacji świetlnej na 3 dużych skrzyżowaniach 
• budowa kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i wodociągowej dł. ok. 26,7 km
• budowa ok. 8,2 km ekranów akustycznych, mających na celu zmniejszenie hałasu powstałego przez ruch pojazdów
• przebudowa linii wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia
• budowa sieci teletechnicznej 
• wzmocnienie wału przeciwpowodziowego Wisły 

 

 

 

 

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. (lider konsorcjum), SANDO Budownictwo Polska S.A., Construccciones Sanchez Dominguez S.A. (Hiszpania), KROMISS – Bis Sp. z o.o. (Polska)

LATA REALIZACJI

2009-2013

UDOSTĘPNIENIE DO RUCHU MOSTU

03.2012

KOSZT ROBÓT BUDOWLANYCH

976 618 384 zł.

 

 

Opis etapu II 

Zakres budowy drugiego odcinka Trasy Mostu Marii Skłodowskiej - Curie od węzła z Pułkową do węzła przesiadkowego Młociny obejmował: 
• budowę jezdni głównych trasy o przekroju 2 x 4 pasy wraz z budową wiaduktów nad ulicą Encyklopedyczną, 
• budowę ulicy Encyklopedycznej z nowym wjazdem do zajezdni tramwajowej, skrzyżowaniem z ulicą Zgrupowania AK Kampinos, przejściem pod jezdniami trasy głównej, zakończonej na skrzyżowaniu z ulicą Nocznickiego (długość odcinka około 400 m), 
• budowę ulicy Nocznickiego na długości 175 m (jedna jezdnia dwupasowa), 
• przebudowę trasy tramwajowej, 
• budowę chodników, pochylni, schodów, przystanków autobusowych i tramwajowych, ciągów pieszo-rowerowych i układu ścieżek rowerowych o łącznej długości 2 km.

 

WYKONAWCA

SKANSKA

LATA REALIZACJI

2010-2012

UDOSTĘPNIENIE DO RUCHU

03.2012

KOSZT ROBÓT BUDOWLANYCH

51,5 mln zł

 

 

Projekt: Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego „Młociny” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone

Przygotowanie do otwarcia i pierwszy przejazd

Otwarcie mostu dla ruchu kołowego

Wizualizacja przejazdu

Budowa trasy mostu