Na Modlińskiej będą zmiany

W rejonie budowy mostu Północnego, na ul. Modlińskiej przy skrzyżowaniu z Obrazkową 2 października w nocy zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu.

W związku z koniecznością budowy urządzeń sieci podziemnych wschodnia jezdnia Modlińskiej (w kierunku Legionowa) zostanie zwężona na odcinku około 500 m o dwa pasy ruchu. W pasie dzielącym pomiędzy jezdniami zostanie dodatkowo wybudowany tymczasowy pas do jazdy na wprost i do skrętu w lewo, w rezultacie czego w rejonie Obrazkowej kierowcy będą mieli do dyspozycji trzy pasy: dwa do jazdy na wprost, jeden do skrętu w lewo.

Kolejnym elementem tymczasowej organizacji ruchu będzie brak skrętu w lewo z ul. Obrazkowej w Modlińską. Możliwy będzie jedynie skręt w prawo.

By upłynnić ruch na Modlińskiej zostanie zmieniony program sygnalizacji świetlnej – zielone światło dla pieszych będzie włączało się tylko po uruchomieniu przycisku. W przypadku braku ruchu pieszych (a jest on w tym rejonie niewielki) samochody jadące Modlińską w ogóle nie będą wstrzymywane.

Taka organizacja ruchu zostanie utrzymana maksymalnie przez sześć tygodni.

Wykonawca zapowiada, że utrudnienia spowodowane kolejnymi czasowymi organizacjami ruchu w trakcie budowy nie powinny powodować większych utrudnień, niż te, na które kierowcy się natkną na początku października.