Modlińska - przebudowa wiaduktów nad Kanałem Żerańskim i linią kolejową

Modlińska - przebudowa wiaduktów nad Kanałem Żerańskim i linią kolejową

Inwestycja zlokalizowana była na terenie dzielnicy Białołęka i polegała na przebudowie fragmentu ulicy Modlińskiej od mostu Grota Roweckiego za Kanał Żerański. Zakres prac objął przebudowę dwóch zestawów obiektów inżynierskich: 

  • 6 obiektów nad Kanałem Żerańskim (2 mosty drogowe, 1 kładka dla chodnika i ścieżki rowerowej po stronie zachodniej, 1 kładka dla ciągu pieszo-rowerowego po stronie wschodniej, 1 most tramwajowy po stronie zachodniej dla planowanej linii tramwajowej, 1 kładka dla sieci ciepłowniczej);
  • 5 obiektów nad linią kolejową i ulicą lokalną (2 wiadukty drogowe, 1 kładka dla chodnika i ścieżki rowerowej 1 kładka dla ciągu pieszo-rowerowego, 1 most tramwajowy).

Dzięki zrealizowanej przebudowie ulica została poszerzona do czterech pasów ruchu w każdym kierunku, a wybudowany wiadukt tramwajowy umożliwi w przyszłości uruchomienie nowej trasy tramwajowej.

WYKONAWCA

Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty Warszawa i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki

LATA REALIZACJI

2009-2011

UDOSTĘPNIENIE DO RUCHU

11.2011

KOSZT ROBÓT BUDOWLANYCH

111, 6 mln zł  

Projekt: Przebudowa ulicy Modlińskiej jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

 

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone