Na Modlińskiej po nowym wiadukcie

Zaplanowane na wczorajszą noc przełączenie ruchu na nowo wybudowany wiadukt w ciągu ulicy Modlińskiej w rejonie Kanału Żerańskiego nie doszło do skutku ze względu na obfite opady deszczu. Zmiany w organizacji ruchu wprowadzone zostaną dziś w godzinach nocnych. Podobnie jak dotychczas przejazd będzie możliwy trzema pasami ruchu w obydwu kierunkach. Jednocześnie wykonawca przebudowy ulicy wyłączy z ruchu wschodnią cześć starego wiaduktu i przystąpi do jego rozbiórki.

Inwestycja rozpoczęła się w 2009 roku i polega na przebudowie fragmentu ulicy Modlińskiej w rejonie Kanału Żerańskiego. Prace obejmują rozbiórkę starych i budowę 11 nowych obiektów inżynierskich – wiaduktów i mostów drogowych, wiaduktu i mostu tramwajowego, kładek dla pieszych, rowerzystów oraz kładki dla sieci ciepłowniczej.  

Dzięki przebudowie ulica zostanie poszerzona do czterech pasów ruchu w każdym kierunku, a wybudowany wiadukt tramwajowy umożliwi w przyszłości uruchomienie nowej trasy tramwajowej.

Zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie 2011 roku. Koszt budowy zgodnie z umową to 111 591 tys. zł.

http://www.zmid.waw.pl/index.php?id=456