Modlińska bez wakacji

Chociaż sezon urlopowy w pełni, to na realizowanych przez nas inwestycjach prace trwają nieprzerwanie. Mogą się o tym przekonać tysiące kierowców przejeżdżających codziennie ulicą Modlińską. Odcinek ulicy od mostu Grota-Roweckiego za Kanał Żerański przebudowuje konsorcjum, którego liderem jest firma WPM Mosty Warszawa, a partnerem Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego. Zakres realizowanego projektu obejmuje rozbiórkę mostu nad Kanałem Żerańskim oraz wiaduktu nad torami kolejowymi i budowę w ich miejsce nowych obiektów inżynierskich.

Prace, które już udało się zrealizować to:

- wwiercenie 87 sztuk pali pod wiadukt nad torami kolejowymi (pale o średnicy  600 mm wwiercone na głębokość 8 i 13 metrów),

- wwiercenie 50 sztuk pali pod most nad Kanałem Żerańskim (pale o średnicy 800 mm wwiercenie na głębokość 13 metrów),

- wykonanie 24 ton konstrukcji stalowych pod kładki pieszo-rowerowe,

- budowę 4 zbiorników retencyjnych i 720 metrów bieżących kolektorów kanalizacyjnych,

- budowę 170 metrów bieżących wodociągu o średnicy 200 mm z rur żeliwnych,

- budowę 4000 m² ścian szczelnych i wymianę 3 800 m³ gruntu pod fundamentami ścian oporowych,

- wykonanie 28 000 m³ nasypów drogowych.

Przyjęty harmonogram, pomimo szerokiego zakresu robót, gwarantuje kierowcom możliwość korzystania z 3 pasów ruchu przez cały czas realizacji inwestycji. Kolejność prac uzgodniona z wykonawcą przewiduje bowiem:

Etap I – obecnie realizowany, który potrwa do końca 2009 r.

- budowę kładek pieszo- rowerowych zlokalizowanych po obydwu stronach ulicy

- budowę wiaduktu tramwajowego od strony EC Żerań

Etap II

- tymczasowe wytyczenie dwóch pasów ruchu w kierunku centrum na nowo wybudowanym wiadukcie tramwajowym

- wytyczenie trzeciego pasa w kierunku centrum na jezdni wschodniej (z jednoczesnym utrzymaniem 3 pasów ruchu w kierunku Legionowa)

- zamknięcie dla ruchu i rozbiórkę dotychczasowej jezdni w kierunku centrum

- budowa wiaduktu i mostu zachodniego

Etap III

- przeniesienie ruchu z jezdni wschodniej na nowo wybudowany wiadukt  i most zachodni

- zamknięcie dla ruchu i rozbiórka dotychczasowej jezdni w kierunku Legionowa

- budowa wiaduktu i mostu wschodniego

Inwestycja umożliwi poszerzenie ul. Modlińskiej na przebudowanym odcinku do czterech pasów ruchu w każdym kierunku.

Umowa z konsorcjum, podpisana 6 marca, przewiduje realizację prac w przeciągu 24 miesięcy za kwotę 111 590 998 zł.