Grójecka, Harfowa, Racławicka - przebudowa skrzyżowania ulic

Grójecka, Harfowa, Racławicka - przebudowa skrzyżowania ulic

Inwestycja zrealizowana została na terenie dzielnicy Ochota i miała na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. 

Skrzyżowanie ulic Grójecka-Harfowa-Racławicka było skrzyżowaniem czterowlotowym bez sygnalizacji świetlnej. Obie jezdnie ulicy Grójeckiej były przed przebudową trzypasowe. Lewe pasy umożliwiały zawracanie przed skrzyżowaniem. Miejsca do zawracania zlokalizowane były w odstępie ok. 40 m, a pomiędzy nimi znajdowało się przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Wloty ulic podporządkowanych: Harfowej i Racławickiej obsługiwały tylko skręty w prawo. Duże natężenie ruchu w obrębie skrzyżowania utrudniało bezpieczne i wygodne korzystanie z drogi zarówno pieszym jak kierowcom. W rezultacie często dochodziło w tym miejscu do wypadków oraz kolizji.

ZAKRES PRAC

Na skrzyżowaniu powstała sygnalizacja świetlna, obustronne chodniki oraz drogi rowerowe. W projekcie przewidziano także etapowe rozwiązania umożliwiające w przyszłości podłączenie do skrzyżowania południowej jezdni ul. Racławickiej. Po przebudowie zmieniła się lokalizacja przystanków komunikacji zbiorowej. Przebudowanych zostało ok. 320 m istniejącej jezdni.

Zakres prac, które wykonano:

  • roboty drogowe związane z przebudową skrzyżowania ulic,
  • budowa sygnalizacji świetlnej,
  • budowa chodników,
  • budowa ścieżek rowerowych,
  • budowa zatok autobusowych,
  • budowa oświetlenia,
  • przebudowa infrastruktury technicznej.

WYKONAWCA

Trakcja PRKiI SA

LATA REALIZACJI

2019 - 2020

TERMIN UDOSTĘPNIENIA DO RUCHU

10.12.2020

KOSZT INWESTYCJI

Wartość robót budowlanych - ok. 13 mln zł

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone