Projekt skrzyżowania ul. Grójeckiej, Harfowej i Racławickiej

Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania ulic Grójeckiej, Harfowej i Racławickiej. Prace w przeciągu 10 miesięcy wykona firma Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. Ich koszt to ok. 562 tys. zł. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szczęśliwic Południowych u zbiegu ulic Grójeckiej, Harfowej i Racławickiej ma powstać skrzyżowanie z wyspą centralną, z obustronnymi chodnikami oraz drogami rowerowymi. Projekt ma także przewidywać etapowe rozwiązania umożliwiające w przyszłości podłączenie do skrzyżowania południowej jezdni ul. Racławickiej. Po przebudowie zmieni się lokalizacja przystanków komunikacji zbiorowej. Przebudowanych ma być ok. 320 m istniejącej jezdni.