Budowa wind przy wiadukcie mostu Poniatowskiego

Budowa wind przy wiadukcie mostu Poniatowskiego

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Śródmieście.

Celem inwestycji jest umożliwienie korzystania z wiaduktu Księcia J. Poniatowskiego osobom z ograniczoną sprawnością ruchową. Lokalizacja wind nie zmienia zagospodarowania terenu oraz zewnętrznej architektury obiektu.

Windy zaplanowane zostały w trzech miejscach:

  • cztery windy w rejonie Wybrzeża Kościuszkowskiego, które umożliwią obsługę komunikacyjną z poziomu wiaduktu z tunelem pod jezdnią wiaduktu. Tunel łączy komunikacyjnie poziom jezdni po obu stronach trasy Wybrzeża Kościuszkowskiego z przystankiem tramwajowym na wiadukcie.
  • dwie windy w rejonie stacji kolejowej PKP Powiśle, które będą zamontowane wewnątrz istniejących wieżyc wiaduktu, umożliwiając obsługę komunikacyjną z poziomu al. 3 Maja ze stacją PKP Powiśle oraz chodnikiem na wiadukcie.
  • dwie windy w rejonie ul. Solec, które zostaną zainstalowane wewnątrz istniejących wieżyc wiaduktu, umożliwiając obsługę komunikacyjną z poziomu ul. Solec z chodnikiem na wiadukcie.

W pierwszej kolejności budowane są dwie windy w rejonie ul. Solec. Umowa na ich budowę została podpisana 10 czerwca 2020 r.

WYKONAWCA

Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty

TERMIN REALIZACJI

06.2020- 01.2022

PLANOWANY KOSZT INWESTYCJI

Wartość robót budowlanych - 4,8 mln zł