Windy przy wiadukcie mostu Księcia J. Poniatowskiego gotowe!

Można już korzystać z dwóch wind, które zamontowane zostały wewnątrz wieżyc po obu stronach wiaduktu mostu Księcia J. Poniatowskiego przy ul. Solec. Ze względu na zabytkowy charakter wiaduktu, realizacja prac była poprzedzona uzgodnieniami z konserwatorem zabytków.

Żeby zainstalować windy przebudowaliśmy wewnętrzne ściany wieżyc i wzmocniliśmy ich konstrukcję budując żelbetowy szyb windowy. Wejścia do wind na poziomie ul. Solec znalazły się w istniejących otworach witryn od strony parkingu. Powstał tam też chodnik łączący windy z istniejącymi ciągami pieszymi. Wejścia do wind na poziomie chodnika na wiadukcie znajdują w wieżycach od strony Pragi.

Dzięki umieszczeniu wind wewnątrz wieżyc ich montaż nie wpłynął na zewnętrzną architekturę zabytkowego wiaduktu.

Windy są wyposażone w monitoring wizyjny. Koszt inwestycji wyniósł ok. 5 mln zł.