Podpisanie umowy na prejekt wind przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego

Podpisaliśmy umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji niezbędnych do budowy wind przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego. Najkorzystniejszą ofertę w kwocie 215 tys. zł złożyło Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Sp. z o.o. Budownictwo Sp. k., które na realizację zadania ma 9 miesięcy.