Umowa na budowę wind przy ul. Solec podpisana

Podpisaliśmy z firmą Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty umowę na budowę dwóch wind przy wiadukcie mostu Poniatowskiego, zlokalizowanych w istniejących wieżycach przy ul. Solec. Lokalizacja wind w wieżycach wiaduktu nie zmieni zagospodarowania terenu oraz zewnętrznej architektury obiektu.
Na realizację zadania wykonawca będzie miał 14 miesięcy od dnia podpisania umowy. Koszt inwestycji, to 4,8 mln zł.