Przetarg na budowę wind przy moście Poniatowskiego

Ogłosiliśmy przetarg na  budowę wind przy moście Poniatowskiego. Urządzenia wybudowane zostaną w trzech lokalizacjach.
Cztery windy w rejonie Wybrzeża Kościuszkowskiego umożliwią obsługę komunikacyjną z poziomu wiaduktu z tunelem pod jezdnią wiaduktu. Tunel łączy komunikacyjnie poziom jezdni po obu stronach trasy Wybrzeża Kościuszkowskiego z przystankiem tramwajowym na wiadukcie.
Dwie windy w rejonie stacji kolejowej PKP Powiśle zamontowane będą wewnątrz istniejących wieżyc wiaduktu, umożliwiając obsługę komunikacyjną z poziomu al. 3 Maja ze stacją PKP Powiśle oraz chodnikiem na wiadukcie.
Kolejne dwa urządzenia zlokalizowane w rejonie ul. Solec zostaną zainstalowane również wewnątrz wieżyc wiaduktu, umożliwiając obsługę komunikacyjną z poziomu ul. Solec z chodnikiem na wiadukcie. Lokalizacja wind nie zmieni zagospodarowania terenu oraz zewnętrznej architektury obiektu.

Otwarcie ofert nastąpi 3 marca 2020 r. Wybrani w przetargu wykonawcy będą mieli na realizację zadania 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.