Al. Dzieci Polskich - budowa połączenia dzielnic Wawer i Wesoła

Al. Dzieci Polskich - budowa połączenia dzielnic Wawer i Wesoła

Inwestycja zrealizowana została w dzielnicy Wawer. W pasie terenu przeznaczonym pod budowę al. Dzieci Polskich funkcjonowała droga z płyt MON, której parametry nie spełniały warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. Nowa ulica powstała na odcinku ok. 350 m i przebiega przez tereny leśne stanowiące otulinę Mazowieckiego Parku Krajobrazowego (wyjątkiem jest odcinek ulicy ok. 60 m od skrzyżowania z ul. Kociszewskich, który przebiega przez teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

Al. Dzieci Polskich połączona została z wybudowaną w 2011 r. ul. Nowoborkowską. Jezdnia ma szerokość 7 m, po obu jej stronach znajdują się chodniki o szerokości 2 m, a po północnej stronie dwukierunkowa ścieżka rowerowa.

Wybudowany odcinek al. Dzieci Polskich połączył dzielnice Wawer i Wesoła i umożliwił uruchomienie komunikacji autobusowej w ciągu ulic: Graniczna - Nowoborkowska - al. Dzieci Polskich.

 

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki

KOSZT PRAC BUDOWLANYCH

3,6 mln zł

ZAKOŃCZENIE BUDOWY

maj 2016 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone