Będzie nowy odcinek al. Dzieci Polskich

Ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie oraz budowę al. Dzieci Polskich na odcinku od ul. Kociszewskich do granicy dzielnic Wawer i Wesoła.Nowa droga ma powstać w przeciągu 15 miesięcy od podpisania umowy. Oferty można składać do 12 maja.

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Wawer. W pasie terenu przeznaczonym pod budowę al. Dzieci Polskich funkcjonuje droga z płyt MON, której parametry nie spełniają warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. Nowa ulica powstanie na odcinku ok. 350 m i przebiegnie przez tereny leśne stanowiące otulinę Mazowieckiego Parku Krajobrazowego (wyjątkiem jest odcinek ulicy ok. 60 m od skrzyżowania z ul. Kociszewskich, który przebiega przez teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

Przyjęte rozwiązania projektowe mają dowiązać al. Dzieci Polskich do wybudowanej trzy lata temu ul. Nowoborkowskiej z zachowaniem ciągłości przekroju ulicy. Szerokość jezdni wyniesie 7 m. Po obu jej stronach znajdą się chodniki o szerokości 2 m a po północnej stronie dwukierunkowa ścieżka rowerowa.

Wybudowany odcinek al. Dzieci Polskich połączy dzielnice Wawer i Wesoła i umożliwi uruchomienie komunikacji autobusowej w ciągu ulic: Graniczna - Nowoborkowska - al. Dzieci Polskich.