Dwie oferty na budowę al. Dzieci Polskich

W przetargu na zaprojektowanie oraz budowę al. Dzieci Polskich na odcinku od ul. Kociszewskich do granicy dzielnic Wawer i Wesoła wpłynęły dwie oferty. Konsorcjum firm ROKOM Sp. z o.o. oraz Koordynacja i Nadzór Inwestycji Efekt – Bud Marcin Czuj wyceniło koszt budowy na kwotę 2.872.050 zł. Drugą z ofert na kwotę 2.564.550 zł złożyła firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Oferty będą sprawdzane przez komisję przetargową.

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Wawer. Nowa ulica powstanie na odcinku ok. 350 m i przebiegnie przez tereny leśne stanowiące otulinę Mazowieckiego Parku Krajobrazowego (wyjątkiem jest odcinek ulicy ok. 60 m od skrzyżowania z ul. Kociszewskich, który przebiega przez teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

Przyjęte rozwiązania projektowe mają dowiązać al. Dzieci Polskich do wybudowanej trzy lata temu ul. Nowoborkowskiej. Szerokość jezdni wyniesie 7 m. Po obu jej stronach znajdą się chodniki o szerokości 2 m a po północnej stronie dwukierunkowa ścieżka rowerowa.

Wybudowany odcinek al. Dzieci Polskich połączy dzielnice Wawer i Wesoła i umożliwi uruchomienie komunikacji autobusowej w ciągu ulic: Graniczna - Nowoborkowska - al. Dzieci Polskich.

Nowa droga ma powstać w przeciągu 15 miesięcy od podpisania umowy z wybranym wykonawcą.