Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera"

Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera"

Inwestycja realizowana będzie w dzielnicy Rembertów i polega na likwidacji przejazdu kolejowego w ciągu ul. Marsa oraz budowie tunelu drogowego pod linią kolejową nr 2 Warszawa Zachodnia-Terespol. Plany sytuacyjne, które były podstawą prac projektowych, powstały w ramach Studium Wykonalności modernizacji i rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego. Dla tych rozwiązań PKP PLK SA uzyskały w 2012 r. decyzję środowiskową, którą następnie przepisały w części dotyczącej tunelu na m.st. Warszawę.

Tunel w ciągu ul. Marsa i al. Gen. A. Chruściela „Montera“ umożliwi bezkolizyjny przejazd pod linią kolejową nr 2: Warszawa Zachodnia-Terespol. Inwestycja podniesie poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kolejowym, skróci czas przejazdu przez tory oraz wpłynie na zwiększenie przepustowości linii kolejowej.

Początek planowanej drogi znajduje się na wysokości istniejącego skrzyżowania ulic Marsa i Ilskiego, gdzie zaprojektowane zostało rondo. Droga przebiegać będzie dalej tunelem na przedłużeniu ul. Marsa, pod torowiskiem kolejowym oraz ulicą Cyrulików. W tunelu będzie jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu oraz przystanki autobusowe, które za pomocą łączników zostaną skomunikowane z przejściami podziemnymi prowadzącymi na peron kolejowy. Wyjazd z tunelu na poziom terenu znajdzie się pośrodku al. Chruściela „Montera”, na wysokości ul. Strażackiej. Na skrzyżowaniu al. Chruściela „Montera” z ul. Cyrulików zaprojektowano rondo, które zapewni wszystkie relacje skrętne, w tym możliwość zawracania.

Ul. Bellony od skrzyżowania z ul. Pociskową do likwidowanego przejazdu oraz ul. Marsa od przejazdu do ul. Ilskiego są zaprojektowane jako drogi jednokierunkowe w stronę ronda, z dopuszczonym pod prąd ruchem rowerowym. Chodniki dla pieszych po południowej stronie torów kolejowych będą obustronne. Chodnik po lewej stronie prowadzić będzie od skrzyżowania ul. Marsa i Ilskiego do zachodniego przejścia podziemnego na peron kolejowy. Chodnik prawostronny do przejścia wschodniego. Chodniki znajdą się na poziomie terenu i będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Po stronie północnej torów kolejowych chodniki powstaną po obydwu stronach al. Chruściela „Montera” i ul. Cyrulików.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st.Warszawy przewiduje środki na inwestycję do roku 2026. Inwestycja ma być realizowana, w tym finansowana, wspólnie przez m.st. Warszawę oraz PKP PLK SA. 

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone