Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł

Sprzątanie powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i pielęgnacja zieleni oraz odśnieżanie ciągów komunikacyjnych pieszych, parkingu i zjazdu do garażu - nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie.

Nr postępowania RZP-II-WB/1/ZPIK/2021
Tytuł Sprzątanie powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i pielęgnacja zieleni oraz w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych pieszych, parkingu i zjazdu do garażu - nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie
Wartość (limit)
Termin składania ofert 08-11-2021
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo-leśnej przy ul. Rydzowej".

Nr postępowania RZP-II-WI/6/ZPIK/2021
Tytuł Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo-leśnej przy ul. Rydzowej"
Wartość (limit)
Termin składania ofert 15-11-2021
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Roboty Budowlane

Czytaj więcej

Wykonanie robót budowlanych związanych z budową dróg gminnych na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. E. Plater w Warszawie.

Nr postępowania ZP/1/P/1/21
Tytuł Wykonanie robót budowlanych związanych z budową dróg gminnych na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. E. Plater w Warszawie – zadanie I w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 25-08-2021
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Roboty Budowlane

Czytaj więcej

Postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów".

Nr postępowania RZP-II-WI/21/DZP-1/2020
Tytuł "Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów"
Wartość (limit)
Termin składania ofert 06-11-2020
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Roboty Budowlane

Czytaj więcej