Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł

Postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów".

Nr postępowania RZP-II-WI/21/DZP-1/2020
Tytuł "Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów"
Wartość (limit)
Termin składania ofert 06-11-2020
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Roboty Budowlane

Czytaj więcej