Słodowiec - przebudowa układu drogowego przy stacji metra

Słodowiec - przebudowa układu drogowego przy stacji metra

Inwestycja zlokalizowania była w dzielnicy Bielany. W wyniku jej realizacji powstał nowy układ dróg, chodników oraz ścieżek rowerowych wraz z miejscami do zaparkowania rowerów w pobliżu wejścia do stacji metra Słodowiec.

ZAKRES PRAC

Efektem przebudowy było przedłużenie ulicy Sacharowa do ul. Marymonckiej. Ulica Sacharowa na całej długości, czyli od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej ma dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, a na jej skrzyżowaniach z ulicami Kasprowicza i Żeromskiego wybudowano ronda. Zlikwidowany został fragment jezdni ul. Jana Kasprowicza na odcinku od ul. Sacharowa do ul. Żeromskiego.

Przebudowano do przekroju dwujezdniowego także ulicę Żeromskiego na odcinku od Kasprowicza do Sacharowa.

Celem realizacji prac było dostosowanie układu drogowego do zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

WYKONAWCA

Planeta Sp. z o.o.

LATA REALIZACJI

2013 - 2014

UDOSTĘPNIENIE DO RUCHU

08.2014

KOSZT INWESTYCJI

Wartość robót budowlanych - ok. 10 mln zł

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone