Zmiany w układzie drogowym na Bielanach

Niebawem ruszą prace przy przebudowie układu drogowego w rejonie stacji metra Słodowiec. Podpisana właśnie umowa z firmą Planeta Sp. z o.o. przewiduje, że realizacja inwestycji potrwa 10 miesięcy a koszt robót budowlanych wyniesie 9,835 mln zł.

Efektem przebudowy będzie przedłużenie ulicy Sacharowa do ul. Marymonckiej. Ulica Sacharowa na całej długości, czyli od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu a na skrzyżowaniach z ulicami Kasprowicza i Żeromskiego wybudowane zostaną ronda. Równocześnie zlikwidowany zostanie fragment jezdni ul. Jana Kasprowicza na odcinku od ul. Sacharowa do ul. Żeromskiego. Przebudowana do przekroju dwujezdniowego zostanie także ulica Żeromskiego na odcinku od Marymonckiej do Sacharowa.

To duże zmiany w układzie komunikacyjnym, ale to także umożliwienie realizacji zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które przewidują inne niż dotychczas przeznaczenie terenów w rejonie tzw. serka bielańskiego, czyli zbiegu ulic Kasprowicza, Żeromskiego i Marymonckiej.