Nowy układ drogowy w rejonie stacji metra Słodowiec

W przetargu na przebudowę układu drogowego w rejonie stacji metra Słodowiec oferty złożyły cztery firmy. Najniższą cenę zaproponowała firma Planeta Sp. z o.o. – 9,835 mln zł. Najwyższą Bilfinger Infrasctructure S.A. - 12,488 mln.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi niezwłocznie po sprawdzeniu otrzymanych ofert. Realizacja inwestycji ma potrwać 10 miesięcy od momentu podpisania umowy z wybranym w przetargu wykonawcą.

Efektem przebudowy będzie przedłużenie ulicy Sacharowa do ul. Marymonckiej. Ulica Sacharowa na całej długości, czyli od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, a na jej skrzyżowaniach z ulicami Kasprowicza i Żeromskiego wybudowane zostaną ronda. Zlikwidowany będzie fragment jezdni ul. Jana Kasprowicza na odcinku od ul. Sacharowa do ul. Żeromskiego. Przebudowana do przekroju dwujezdniowego zostanie także ulica Żeromskiego na odcinku od Marymonckiej do Sacharowa.

Celem realizacji prac jest dostosowanie układu drogowego do zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.