Cyrulików - przedłużenie przejścia podziemnego przy stacji PKP

Cyrulików - przedłużenie przejścia podziemnego przy stacji PKP

Inwestycja zrealizowana została w dzielnicy Rembertów. Polegała na budowie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów. Nowe przejście zostało połączone z istniejącym tunelem pod torami. Jego długość (ok. 26 m) uwzględnia planowane poszerzenie ulicy. Schody do przejścia zlokalizowane zostały w rejonie przystanku autobusowego przy ul. Cyrulików.

Wybudowanie przejścia podziemnego zwiększyło bezpieczeństwo pieszych. Naziemne przejścia przez jezdnię w rejonie skrzyżowania ul. Cyrulików z al. gen. Chruściela „Montera” zostały zlikwidowane, co przyczyniło się do poprawy płynności ruchu. 

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI

lipiec 2016 r.

KOSZT PRAC BUDOWLANYCH

3,2 mln zł

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone