Przejście podziemne w Rembertowie

Ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów. Nowe przejście będzie połączone z istniejącym tunelem pod torami. Jego długość (co najmniej 26 m) ma uwzględnić planowane poszerzenie ul. Cyrulików. Schody będą prowadziły w rejon przystanku autobusowego przy Cyrulików.

Istniejące przejście podziemne przebiega tylko pod torami  i prowadzi do peronów oraz w stronę chodników znajdujących się przy torach. Po przeciwnej stronie torów, na skrzyżowaniu ul. Cyrulików z al. gen. Chruściela „Montera”, na każdym z trzech wlotów ulic obecnie znajdują się przejścia naziemne. Wybudowanie przejścia podziemnego umożliwi bezkolizyjny ruch pieszych pod ul. Cyrulików, a tym samym zwiększy ich bezpieczeństwo. Likwidacja przejść naziemnych przyczyni się natomiast do większej płynności ruchu samochodowego w rejonie skrzyżowania.

Otwarcie ofert nastąpi 17 marca. Na wykonanie projektu i budowę przejścia wykonawca będzie miał 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.