Przejście podziemne pod ul. Cyrulików otwarte

Dziś zostało otwarte nowo wybudowane przejście podziemne dla pieszych pod ul. Cyrulików. Stanowi ono przedłużenie istniejącego przejścia pod linią kolejową przy stacji Rembertów, które prowadziło tylko do stacji i południowej krawędzi jezdni ul. Cyrulików. Obecnie przebiega pod jezdnią, a jego wyjście zlokalizowane jest w rejonie skrzyżowania ul. Cyrulików z ul. Chruściela „Montera”. Długość części tunelowej uwzględnia planowane poszerzenie ul. Cyrulików. Wybudowane zostały też zadaszone schody i pochylnia dla rowerów i wózków.

Po otwarciu przejścia podziemnego, zlikwidowane zostanie dotychczas funkcjonujące przejście naziemne przez jezdnię ul. Cyrulików. Poprawi to bezpieczeństwo dużej liczby pieszych poruszających się w rejonie stacji kolejowej oraz zwiększy płynność ruchu samochodowego.

Umowa na zaprojektowanie i wybudowanie przejścia została podpisana z firmą Banimex z Będzina w czerwcu 2014 r. Koszt inwestycji, to 3,6 mln zł.