Rozbudowa bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez modernizację leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej

Rozbudowa bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez modernizację leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Bielany i ma na celu rozszerzenie bazy dydaktycznej o obiekt położony przy ulicy Papirusów 1/3 poprzez utworzenie nowoczesnego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz remont istniejącej leśniczówki.

Lasy Miejskie - Warszawa prowadzą edukację przyrodniczo-leśną korzystając z Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej położonego na skraju Rezerwatu Przyrody Las Kabacki. Działania edukacyjne prowadzone były również w ograniczonym stopniu w leśniczówce położonej przy ul. Papirusów. Pogarszający się stan techniczny budynku spowodował, że zajęcia edukacyjne w leśniczówce zostały czasowo wstrzymane.

Budynek leśniczówki o powierzchni 190 m2 wpisany jest do ewidencji zabytków. Jego pierwotna funkcja mieszkalna w wyniku realizacji inwestycji zostanie zmieniona na funkcję wystawowo – konsumpcyjną. Oprócz codziennej działalności kawiarnianej będą się tam odbywały wernisaże, wystawy plastyczne, spotkania z autorami itp. W budynku ma się znajdować pełne zaplecze sanitarne, łącznie z toaletą dla osób niepełnosprawnych.

Nowy Budynek Centrum Edukacji Ekologicznej będzie miał ponad 1200 m2 i jedną kondygnację

W budynku znajdą się:

• duży hol wejściowy, pomieszczenia dla ochrony oraz szatnia,

• wielofunkcyjna sala konferencyjno-warsztatowa z oddzielnym magazynem mebli,

• 4 sale edukacyjne, zaplecze sal, dwie szatnie dla dzieci młodszych,

• 4 pomieszczenia biurowe, pracownia, pomieszczenia socjalne, magazyn podręczny,

• zaplecze sanitarne (sanitariat męski i damski, dla osób niepełnosprawnych, pokój dla matki z dzieckiem, dwa sanitariaty dla dzieci młodszych w części edukacyjnej),

• pomieszczenia techniczne (rozdzielnia, pomieszczenie UPS, przyłącze wody, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie ogrodnika, śmietnik).

Budynek CEE ma być energooszczędny i ekologiczny. Źródłem ciepła dla budynku będą pompy ciepła zasilane energią elektryczną z ogniw fotowoltaicznych. Inwestycja obejmie też zagospodarowanie terenu zielonego, wykonanie ścieżek i dojść, ustawienie ławek, śmietników i elementów małej architektury. Wybudowana będzie wiata śmietnikowa, stanowiska parkingowe wraz z drogą dojazdową i pożarową. Budynek CEE ma być zlokalizowany w głębi działki od strony południowej.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy przewiduje środki na realizację inwestycji w latach: 2021-2024 r.

Projekt pn. „Rozbudowa istniejącej bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez remont leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej” dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego 5.5 „Edukacja ekologiczna".

Wartość projektu: 17.983.413,00 zł

Wkład m.st. Warszawy: 7.332.035,00 zł

Wartość dofinansowania z NFOŚiGW: 10.651.378,00 zł

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone