Rośnie nowe Centrum Edukacji Ekologicznej

Na Bielanach, tuż przy Parku Młocińskim, trwa budowa Centrum Edukacji Ekologicznej. Obiekt rozszerzy bazę dydaktyczną Lasów Miejskich – Warszawa i stanie się miejscem edukacji ekologicznej dla dzieci oraz wszystkich zainteresowanych ekologią – niezależnie od wieku.

Kompleks składać się będzie z nowego, powstającego właśnie budynku, przebudowanej leśniczówki oraz znajdującego się wokół nich, na nowo zagospodarowanego terenu.

Praca wre

W remontowanej leśniczówce trwa budowa ścianek wewnętrznych, roboty elewacyjne oraz dekarskie. Zamontowane są już okna i drzwi oraz wykonane niezbędne instalacje. Przygotowane są także elementy fundamentów, na których powstanie wkrótce drewniany taras. W leśniczówce będą się odbywały m.in. wernisaże, wystawy plastyczne oraz spotkania z autorami.

W powstającym, nowym budynku CEE montowane są wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, trwa układanie posadzek, wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz budowa ścianek działowych. Prace prowadzone są także na zewnątrz, przy elewacji. Budynek Centrum Edukacji Ekologicznej będzie parterowy. Jego powierzchnia użytkowa wyniesie ok. 780 mkw. W budynku znajdą się m.in. wielofunkcyjna sala konferencyjno-warsztatowa, sale edukacyjne, pomieszczenia biurowe, szatnie i zaplecze sanitarne. Obiekt ma być w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także energooszczędny i ekologiczny. Źródłem ogrzewania będą pompy ciepła zasilane energią elektryczną z ogniw fotowoltaicznych. Na budynku powstanie zielony dach o powierzchni ok. 300 mkw. Przewidziane jest także utworzenie ogrodu deszczowego.

Zmiany pojawiają się również na terenie. Jego nowe zagospodarowanie ma przede wszystkim propagować działania ekologiczne - chroniące glebę, wody gruntowe oraz roślinność i zwierzęta. Najważniejszym elementem otoczenia pozostanie przestrzeń leśna, w której budowane jest Centrum. Wewnętrzne drogi ograniczone zostaną do minimum i w większości będą miały przepuszczalną nawierzchnię – trawiastą lub mineralną.

Ekologia przede wszystkim

Na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej powstaną placyki rekreacyjne i chodniki prowadzące do budynków. Pomiędzy nimi znajdą się ścieżki z nawierzchnią mineralną. Jedną z nich będzie można dojść do „klasy na świeżym powietrzu” w układzie amfiteatralnym, zbudowanej z głazów kamiennych wkomponowanych w naturalnie ukształtowaną skarpę oraz do miejsca spotkań zaaranżowanego z pni drzew ułożonych na trawie. Przy budynkach pojawią się drewniane tarasy. Taras przy budynku CEE będzie umożliwiał zejście na rozległą polanę. W sąsiedztwie budynku Centrum powstanie malowniczy układ suchego strumienia i niecki, zapewniający odbiór i krótkookresowe zatrzymanie wód opadowych spływających z dachu budynku. Niecka będzie miała formę zagłębienia porośniętego niską roślinnością i umożliwi przefiltrowanie wody opadowej w głąb piaszczystego gruntu.

Zieleń

Na terenie CEE posadzonych zostanie 40 drzew. Będą to gatunki rodzime, typowe dla lasu mieszanego – przede wszystkim brzozy, jarzęby i lipy. Wśród ponad 1600 sadzonych krzewów, dominować będą gatunki kwitnące i owocujące – róże, porzeczki, irgi i ligustry. Swoją kolorystyką ożywią one przestrzeń, zwiększą także bioróżnorodność i zapewnią pokarm dla ptaków. Na terenie powstaną murawy i łąki, w tym łąka z leśnym runem. Do gruntu trafi blisko 1000 sadzonek bylin, ponad 800 sadzonek traw i ponad 400 sadzonek pnączy.

Kiedy koniec prac?

Prace budowlane i te związane z nowym zagospodarowaniem terenu zakończą się jeszcze w tym roku. Następnie będzie trwało wyposażanie obiektu. Nowe Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów rozpocznie działalność w 2024 r.

Za prace projektowe i budowlane odpowiada konsorcjum firm: MODANTA Sp. z o.o., Cora New Sp. z o.o. oraz P.B.E. „ELBUD” Gdańsk S.A. Koszt inwestycji to 17,1 mln zł.

Projekt „Rozbudowa istniejącej bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez remont leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej” dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego 5.5 „Edukacja ekologiczna".