Na Młocinach powstanie nowoczesne Centrum Edukacji Ekologicznej

Na Młocinach przy ul. Papirusów powstanie nowoczesne Centrum Edukacji Ekologicznej. Remont przejdzie też znajdująca się tam leśniczówka. Prace mają być wykonane w ciągu 16 miesięcy. Ich koszt to 17,1 mln zł.

Inwestycja pozwoli rozszerzyć bazę dydaktyczną Lasów Miejskich- Warszawa, które prowadzą działania edukacyjne, korzystając obecnie z Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej położonego na skraju Rezerwatu Przyrody Las Kabacki.

Nowe Centrum Edukacji Ekologicznej będzie parterowym budynkiem o powierzchni ponad 1200 mkw. Znajdą się w nim m.in. wielofunkcyjna sala konferencyjno-warsztatowa, sale edukacyjne, pomieszczenia biurowe, szatnie i zaplecze sanitarne. Obiekt ma być w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także energooszczędny i ekologiczny. Źródłem ogrzewania będą pompy ciepła zasilane energią elektryczną z ogniw fotowoltaicznych. Na budynku znajdzie się zielony dach. Przewidziane jest także utworzenie ogrodu deszczowego.

Wyremontujemy też istniejącą leśniczówkę. Budynek ma 190 mkw. i wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Oprócz codziennej działalności kawiarnianej, będą się w nim odbywały m.in. wernisaże, wystawy plastyczne, spotkania z autorami.

Zagospodarowany zostanie także teren wokół budynków. Istniejąca zieleń zostanie poddana pielęgnacji, pojawią się dodatkowe rośliny, ścieżki, ławki i śmietniki.

Prace projektowe i budowlane wykona konsorcjum firm: MODANTA Sp. z o.o., Cora New Sp. z o.o. oraz P.B.E. „ELBUD” Gdańsk S.A.

Projekt „Rozbudowa istniejącej bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez remont leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej” dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego 5.5 „Edukacja ekologiczna".