Szczegóły

Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo-leśnej przy ul. Rydzowej

Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo-leśnej przy ul. Rydzowej

Inwestycja znajduje się na terenie dzielnicy Ursynów i polega na przebudowie i modernizacji zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo-leśnej.

Budynek leśniczówki o konstrukcji zrębowej został zbudowany pod koniec XIX wieku (1890 r.). Leśniczówka pełniła funkcje zarówno biurowe jak i mieszkalne. W 1987 roku wpisana została do rejestru zabytków Miasta Stołecznego Warszawy pod nr 1285 jako dobro kultury.

Zakres prac obejmował m.in.:

  • rozebranie murowanej dobudówki,
  • remont fundamentów,
  • remont więźby dachowej, pokrycia dachu oraz kominów dymowych,
  • remont elewacji, werand, stolarki okiennej, drzwiowej, pieców kaflowych,
  • roboty remontowe wnętrza budynku: podłóg, schodów wewnętrznych, łazienki,
  • wykonanie robót instalacyjnych sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych.

Podczas prac remontowych, które zakończyły się w lipcu 2023 r., w budynku leśniczówki odkryte zostały zabytkowe polichromie. Komisja konserwatorska zaleciła wykonanie dokumentacji projektowej konserwacji i rekonstrukcji odkrytych polichromii. Na bazie przygotowanej dokumentacji Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich polegających na wykonaniu konserwacji i rekonstrukcji polichromii w zabytkowym budynku leśniczówki. Prace te zakończą się w październiku 2023 r.

WYKONAWCA

Good Wood Szymon Jaraczewski

TERMIN REALIZACJI

01.2022 – 2023 r.

PLANOWANY KOSZT INWESTYCJI

2,38 mln zł

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone