Leśniczówka w Lesie Kabackim wraca do formy

Rozpoczęliśmy w tym roku remont leśniczówki przy ul. Rydzowej. Prace prowadzimy z zachowaniem zabytkowego charakteru obiektu. Gotowe i zaizolowane są już fundamenty budynku. Do ich budowy wykorzystaliśmy częściowo stare cegły z widoczną sygnaturą cegielni. Zakończyły się też prace przy konstrukcji ścian zewnętrznych, w których zachowaliśmy część oryginalnych bali.

Trwa wymiana pokrycia dachowego. Dotychczasowe pokrycie z eternitu zostanie zastąpione gontem modrzewiowym. Taki sam gont ułożymy na dachu werandy.

Elementy starej stolarki okiennej i drzwiowej zostały zdemontowane i przejdą konserwację. Zabezpieczyliśmy też zabytkowe wyposażenie leśniczówki, które zostanie wyeksponowane w odnowionym wnętrzu.

Zmiany pojawią się także wokół budynku. Na otaczającym leśniczówkę terenie o powierzchni 2500 mkw. odtworzymy ciągi piesze, wypielęgnujemy zieleń i wybudujemy nowe ogrodzenie.

Po zakończeniu prac leśniczówka będzie przystosowana do potrzeb Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich- Warszawa.

Inwestycja ma być gotowa w wakacje 2023 r. Jej koszt, to około 2 mln zł.

O budynku leśniczówki

Leśniczówka powstała prawdopodobnie w 1890 r. i stanowi przykład dobrze zachowanej i nieprzekształconej architektury drewnianej związanej z gospodarką leśną. Budynek był zamieszkały przez blisko 130 lat przez leśniczych, którzy sprawowali opiekę nad drzewostanem oraz zajmowali się pozyskiwaniem materiału drzewnego. Leśniczówkę wzniesiono w konstrukcji zrębowej i przykryto dachem naczółkowym. Obiekt zachował w dużej części oryginalną konstrukcję, układ i wyposażenie, takie jak: drzwi z kutymi zawiasami, klamkami i oryginalnymi mechanizmami, okna, piece grzewcze i piec kuchenny oraz drewniane posadzki. W budynku znajdują się także oryginalne tynki wapienne kładzione na trzcinie. Powierzchnia użytkowa parteru to ok. 130 m2. Dostępna powierzchnia poddasza, to kolejne 75 m2.