Szczegóły

Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7

Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Śródmieście i polega na przebudowie istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz budowie nowego skrzydła budynku przeznaczonego na funkcje sportowe. Zakres prac obejmie także zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz budowę niezbędnej infrastruktury technicznej.

Kompleks budynków SOSW powstał w latach 60. XX wieku. W jego skład wchodzą: budynek szkoły i internatu oraz dobudowany w późniejszym okresie łącznik między nimi. Na terenie znajduje się boisko sportowe oraz plac zabaw.

W ramach inwestycji gruntowny remont przejdą obydwa budynki oraz wykonane zostaną niezbędne do ich funkcjonowania przyłącza, instalacje wewnętrzne i zewnętrzne. Elewacja budynków zostanie oczyszczona i odświeżona. Wymienione będą także okna i drzwi.

Dobudowane zostanie nowe skrzydło, w którym powstanie sala gimnastyczna wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym. Istniejący łącznik zostanie rozebrany i odbudowany w tej samej technologii co sala gimnastyczna. Szkoła zyska nowe boisko i nowy plac zabaw z wielofunkcyjnymi urządzeniami do zabawy. Zmiany pojawią się także na dziedzińcu.

Obiekt będzie też dostosowany do potrzeb osób niedowidzących i niewidzących oraz z niepełnosprawnościami ruchowymi - pojawią się m.in.: ścieżka dotykowa składająca się ze znaków poziomych, pasy ostrzegawcze, pętle indukcyjne współpracujące z indywidualnymi aparatami słuchowymi czy kontrast barwny sąsiadujących ze sobą powierzchni. Zainstalowane zostaną dwie windy oraz podnośnik zlokalizowany w łączniku przy internacie.

Ogród na terenie kompleksu zostanie podzielony na strefy, którym przypisano konkretne funkcje. W strefie „Cień dla sportowców” znajdą się rośliny osłaniające od promieni słonecznych. W strefie „Stymulujące krzewy”, rośliny które będzie można wykorzystać do zajęć edukacyjnych np. zajęć techniki czy tworzenia suchych bukietów. Pojawią się również m.in.: szumiąca rabata, strefa motyli czy ptasie obserwatorium. W ogrodzie staną ławki oraz donice do hortiterapii, które zostaną obsadzone roślinnością dostępną na wyciągnięcie ręki, dobraną tak, aby pobudzać zmysły.

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Kartel SA.

TERMIN REALIZACJI

05.2023 – 2025

KOSZT ROBÓT BUDOWLANYCH

36,8 mln zł

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w kwocie 30 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone