Trwają prace remontowe w SOSW przy ul. Koźmińskiej

Od maja trwa rozbudowa i modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7.

Jako pierwsze wykonane zostały badania archeologiczne i wykop pod halę sportową na dziedzińcu. Następnie ruszyły rozbiórki i demontaże w budynkach szkoły i internatu. Na terenie boiska powstały już fundamenty wraz ze słupami pod salę gimnastyczną i łącznik między wszystkimi budynkami.

W kolejnym etapie będzie wykonywana hydroizolacja ścian fundamentowych budynku szkoły i internatu oraz kanału technicznego przeznaczonego na instalacje. W obu budynkach, w piwnicach, trwa odgrzybianie ścian a na kondygnacjach układane są instalacje sanitarne i elektryczne.

Na dalszym etapie wymieniane będą okna a elewacja budynków zostanie poddana renowacji, oczyszczona i odświeżona. W szkole zainstalowane zostaną dwie windy oraz podnośnik w łączniku przy internacie. Obiekt będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niedowidzących i niewidzących oraz z niepełnosprawnościami ruchowymi - pojawią się m.in.: ścieżka dotykowa składająca się ze znaków poziomych, pasy ostrzegawcze czy kontrast barwny sąsiadujących ze sobą powierzchni. Na terenie posadzone zostaną liczne drzewa oraz krzewy. Ośrodek zyska także nowe boisko i plac zabaw z wielofunkcyjnymi urządzeniami do zabawy.

Zmodernizowany budynek szkoły przeznaczony będzie dla około 130 uczniów, a w internacie dostępnych będzie 25 miejsc noclegowych. Zwiększy się liczba gabinetów do pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Łączny koszt inwestycji, która uzyskała dofinansowanie w kwocie 30 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to 36,8 mln zł. Ośrodek będzie gotowy w 2025 r.