Przetarg na przebudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy Koźmińskiej

Ogłosiliśmy przetarg na rozbudowę i modernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7. Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 24 miesiące od dnia podpisania umowy na realizację inwestycji. Termin składania ofert w ogłoszonym przetargu mija 10 października br.

Kompleks budynków SOSW powstał w latach 60. XX wieku. W jego skład wchodzą: budynek szkoły i internatu oraz dobudowany w późniejszym okresie łącznik między nimi. Na terenie znajduje się boisko sportowe oraz plac zabaw.

W ramach inwestycji gruntowny remont przejdą obydwa budynki oraz wykonane zostaną niezbędne do ich funkcjonowania przyłącza, instalacje wewnętrzne i zewnętrzne. Elewacja budynków zostanie oczyszczona i odświeżona. Wymienione będą także okna i drzwi.

Dobudowane zostanie nowe skrzydło, w którym powstanie sala gimnastyczna wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym. Istniejący łącznik zostanie rozebrany i odbudowany w tej samej technologii co sala gimnastyczna. Szkoła zyska nowe boisko i nowy plac zabaw z wielofunkcyjnymi urządzeniami do zabawy. Zmiany pojawią się także na dziedzińcu.

Obiekt będzie też dostosowany do potrzeb osób niedowidzących i niewidzących oraz z niepełnosprawnościami ruchowymi - pojawią się m.in.: ścieżka dotykowa składająca się ze znaków poziomych, pasy ostrzegawcze, pętle indukcyjne współpracujące z indywidualnymi aparatami słuchowymi czy kontrast barwny sąsiadujących ze sobą powierzchni. Zainstalowane zostaną dwie windy oraz podnośnik zlokalizowany w łączniku przy internacie.

Na terenie kompleksu powstaną ogrody do hortiterapii (ogrodoterapia), podzielone na strefy. Pojawią się w nich rośliny, które będzie można wykorzystać np. do zajęć edukacyjnych czy stymulacji zmysłów. Będzie to m.in. rabata sensoryczna, rabata szumiąca, strefa dla motyli.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w kwocie 30 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.