Szczegóły

Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10

Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Żoliborz i polega na przebudowie i rozbudowie budynku OSW 9 oraz zmianie zagospodarowania terenu wokół obiektu.

Projekt przebudowy zakłada:

 • przystosowanie obiektu do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami,
 • przystosowanie obiektu do aktualnych standardów obiektów oświaty oraz przepisów p.poż i Sanepid, 
 • przebudowę układu funkcjonalnego pomieszczeń w celu zapewnienia realizacji aktualnych potrzeb obiektu oraz zoptymalizowanie dostępnej przestrzeni,
 • remont i modernizację obiektu oraz jego wyposażenia,
 • modernizację instalacji wewnętrznych oraz zmianę sposobu ogrzewania z kotłowni olejowej na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • usprawnienie komunikacji kołowej poprzez wykonanie nowego wjazdu na działkę od strony ul. Dembińskiego.

Inwestycja obejmuje wykonanie nowego wejścia do budynku w elewacji północnej łącznika oraz niezależnego wejścia do internatu w elewacji północnej głównego bloku budynku. We wschodniej części działki mają być zainstalowane urządzenia sportowe i rekreacyjne Ośrodka. Istniejące boiska wykonane z nawierzchni betonowej ma być zastąpione przez nowe boisko do piłki nożnej oraz wielofunkcyjne boisko do koszykówki. Zakłada się wydzielenie ogrodzeniem boiska do koszykówki oraz wykonanie piłkochwytów za bramkami na boisku do piłki nożnej. Na terenie rekreacyjnym mają być stoły do gry w tenisa stołowego oraz siłownia terenowa. Utwardzone ciągi komunikacyjnych i parkingi zyskają nową nawierzchnię. Powstanie też nowe oświetlenie i wiata na odpady, a na terenie ustawione zostaną kosze, ławki i stojaki rowerowe.

Założenia funkcjonalne SOSW nr 9 zakładają zapewnienie:

 • 6 klas przeznaczonych na zajęcie dla grup 8-10 uczniów, w tym zapewnienie możliwości łączenia dwóch z tych klas poprzez składaną ściankę mobilną, spełniającą normy akustyczne (w tym klasę chemiczno-fizyczną i salę dedykowaną do nauki muzyki),
 • 10 klas przeznaczonych dla 2-4 uczniów,
 • pracownię techniczną, gastronomiczną i komputerową,
 • gabinet logopedyczny, przeznaczony dla 2-3 uczniów,
 • 3 gabinety reedukacyjne, przeznaczone dla 2-3 uczniów,
 • salę gimnastyczną z zapleczem oraz pomieszczenia przebieralni/szatni,
 • salę do integracji sensorycznej,
 • pomieszczenie biblioteki,
 • świetlicę, przeznaczoną dla 30 uczniów oraz świetlicę sportową,
 • gabinet pedagoga,
 • 2 gabinety psychologa,
 • gabinet pomocy przedmedycznej,
 • pokój kadry oraz pomieszczenie pracy nauczyciela,
 • pomieszczenie socjalne dla pracowników szkoły,
 • pomieszczenie dyżurki,
 • pomieszczenia biurowe administracji, w tym pokoju dyrektora, pokoju wicedyrektora, sekretariatu, 2 pokojów pracowników administracji i archiwum,
 • stołówka przystosowana dla 50ciorga uczniów w jednym czasie,
 • kuchnia wraz z zapleczem wydająca dziennie ok. 100 posiłków’
 • trzy pomieszczenia indywidualnego usprawniania (nie są to pomieszczenia przeznaczone na pobyt stały, zgodne z §73 Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002) ani nie są to pomieszczenia do sprawowania opieki nad uczniami.

Strefy dostępne dla osób odwiedzających obiekt będą oddzielone od przestrzeni lekcyjnych uczniów. Założenia funkcjonalne Internatu:

 •  pokoje mieszkalne 2-3 osobowe, w tym pokój mieszkalny przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
 • pokój dla wychowawcy z indywidualną toaletą,
 • izolatka z indywidualną toaletą
 • świetlica z aneksem kuchennym
 • pomieszczenie pralni/suszarni
 • wyżywienie wychowanków bursy z kuchni szkolnej, spożywanie posiłków na szkolnej stołówce.

Zakłada się umożliwienie maksymalnego wydzielenia funkcji mieszkalnej od funkcji oświaty dążąc do zapewnienia niezależnego układu komunikacyjnego. Oprócz prac związanych ze zmianami funkcjonalnymi, w całym obiekcie zakłada się:

 • prace remontowe wykończenia wnętrza,
 • prace remontowe wykończenia zewnętrznego,
 • wymianę poszycia dachowego,
 • wymianę stolarki okiennej,
 • wymianę instalacji wewnętrznych, 
 • likwidację istniejącego komina dymnego zlokalizowanego w elewacji południowej,
 • wykonanie schodów zewnętrznych do projektowych wejść do budynków oraz zadaszeń nad nimi, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w wymaganych pomieszczeniach,
 • odtworzenie izolacji wodnej na ścianach zewnętrznych.

WYKONAWCA

ARCUS TECHNOLOGIE Sp. z o.o.

TERMIN REALIZACJI

06.2021 r. - 2024 r.

KOSZT INWESTYCJI

18,5 mln zł

 

 

 • Inwestycje realizowane
 • Inwestycje przygotowywane
 • Inwestycje zakończone