Trwa przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Paska 10

Na Żoliborzu trwa Przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Paska 10. Prace objęły już cały budynek, w którym zmieniamy dotychczasowy układ pomieszczeń, a obiekt dostosowujemy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zmieniamy także sposób ogrzewania budynku z kotłowni olejowej na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej. Trwające prace obejmują m.in. wymianę poszycia dachowego, stolarki okiennej i instalacji wewnętrznych. Wykonywana jest także izolacja budynku oraz trwa budowa szybu windowego. Projekt, który realizujemy, zakłada rozdzielenie funkcji mieszkalnej (internatu) od funkcji oświatowej (szkoły) i stąd budowa nowych wejść do budynku od strony północnej.

Zmiany pojawią się także na otaczającym szkołę terenie. W jego wschodniej części mają być zainstalowane urządzenia sportowe i rekreacyjne. Istniejące boiska z betonową nawierzchnią zastąpimy nowym boiskiem do piłki nożnej oraz wielofunkcyjnym boiskiem do koszykówki. Na terenie rekreacyjnym staną stoły do gry w tenisa stołowego oraz siłownia terenowa.

Na ciągach komunikacyjnych i parkingach pojawi się nowa nawierzchnia, a na terenie otaczającym budynek zamontujemy nowe oświetlenie oraz ustawimy kosze, ławki i stojaki rowerowe. Do ośrodka będzie można wjechać od strony ul. Paska i Dembińskiego.

Inwestycja potrwa do września 2023 r.