Pl. Defilad – budowa dróg gminnych na odcinku ul. Marszałkowskiej – ul. E. Plater

Pl. Defilad – budowa dróg gminnych na odcinku ul. Marszałkowskiej – ul. E. Plater

Inwestycja realizowana jest na terenie dzielnicy Śródmieście.

Zakres inwestycji obejmuje budowę dróg gminnych kategorii L (lokalnej), które zostały oznaczone w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (Uchwała nr XCIV/2749/2010 z dnia 09.11.2010 r.) jako 5KDL i 8KDL.

Na obecnym etapie realizowany jest układ drogowy na odcinku od ul. Marszałkowskiej do wjazdu na parking podziemny budynku Teatru Rozmaitości. W ramach zadania wykonana zostanie:

  • ulica 5KDL o szerokości jezdni 6 m dla kategorii ruchu KR3 wraz z chodnikami, odwodnieniem oraz oświetleniem,

  • ulica 8KDL o szerokości jezdni 7 m dla kategorii ruchu KR3 wraz z chodnikami, odwodnieniem oraz oświetleniem.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu PKiN, ulice 5KDL i 8KDL są elementem nowego zagospodarowania ścisłego centrum miasta. Mają one zwiększyć dostępność obszaru objętego planem oraz zapewnić obsługę komunikacyjną wszystkich inwestycji przewidzianych do realizacji na Placu Defilad.

WYKONAWCA

Skanska SA

TERMIN REALIZACJI

listopad 2021 - listopad 2023

PLANOWANY KOSZT REALIZACJI

34,35 mln zł

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone