Będą nowe drogi w rejonie Pałacu Kultury i Nauki

Podpisaliśmy umowę na budowę dróg lokalnych w rejonie Pałacu Kultury i Nauki, pomiędzy ul. Marszałkowską a ul. Emilii Plater. Posłużą one do obsługi powstającego Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a także planowanego Teatru Rozmaitości.

Drogi o łącznej długości ponad 300 m oznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 5 i 8 KDL i będą połączone rondem. Jezdnia wykonana z kostki granitowej zapewni po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Budowa dróg umożliwi obsługę Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz zjazd do mającego powstać garażu podziemnego pod Teatrem Rozmaitości. Wybudowane zostanie też oświetlenie, chodniki z płyt granitowych, zatoka postojowa i przejście dla pieszych. Pojawią się nowe drzewa. Będzie to 15 głogów posadzonych w rejonie łuku okalającego północny obelisk przy Pałacu Kultury i Nauki.

Prace budowlane za kwotę 26,5 mln zł wykona firma Skanska. Drogi będą gotowe do czasu otwarcia Muzeum Sztuki Nowoczesnej, co ma nastąpić w 2023 r.