Kleszczowa - przebudowa ulicy na odcinku od Ryżowej do Czereśniowej

Kleszczowa - przebudowa ulicy na odcinku od Ryżowej do Czereśniowej

Inwestycja zrealizowana została na terenie dzielnicy Włochy.

Ulica Kleszczowa położona jest pomiędzy węzłem Łopuszańska a skrzyżowaniem ulic Ryżowej, Chrobrego oraz Solińskiej. To droga wojewódzka klasy G, z ograniczeniem prędkości do 50 km/h i nadrzędna wobec ulic poprzecznych. Jedyna sygnalizacja świetlna na przebiegu Kleszczowej znajdowała się na jej skrzyżowaniu z ulicami Ryżową, Solipską i Chrobrego.

Przed przebudową ul. Kleszczowa miała jedną jezdnię o szerokości od 7 do 10 m, na której wytyczone były dwa pasy ruchu. Szerokość pasa drogowego zmieniała się od 17 do 24 m. Wzdłuż ulicy po wschodniej stronie znajdował się chodnik z betonu asfaltowego o szerokości od 1,5 m do 2 m. Z uwagi na spękania i nierówności nawierzchni oraz stan podbudowy ulica wymagała gruntownej przebudowy.

ZAKRES PRAC

W ramach modernizacji ulicy na odcinku o długości 840 metrów wybudowano nową jezdnię, chodniki, drogę dla rowerów oraz nowe wjazdy na posesje. Zmienił się także kształt skrzyżowań. Ponadto wykonane zostało odwodnienie, wymienione oświetlenie drogowe oraz przebudowana infrastruktura teletechniczna kolidującą z nową drogą.

W wyniku przebudowy ulica Kleszczowa ma jedną jezdnię o szerokości 7 m. Skrzyżowanie z ulicą Krańcową przybrało formę ronda o średnicy 30 m z wyspą o średnicy 15 m i pierścieniem o szerokości 1,5 m. Jezdnia na rondzie ma szerokość 6 m. Skrzyżowanie z ulicami Ryżową, Chrobrego i Solipską zaprojektowano jako rondo o średnicy 31 m z wyspą o średnicy 15 m i pierścieniem o szerokości 2 m. Jezdnia na rondzie ma szerokość 6 m. Skrzyżowanie Kleszczowej z ulicami Dojazdową i Płomyka zaprojektowano tak aby wydzielić pas do skrętu w lewo, w kierunku istniejącej stacji paliw.

Dzięki przebudowie przystanki komunikacji miejskiej zostały przeniesione do zatok. Zwiększyło to przepustowość drogi w porównaniu z wcześniejszym rozwiązaniem, czyli przystankami autobusowymi zlokalizowanymi na jezdni.

Wzdłuż ulicy Kleszczowej zaprojektowano obustronny chodnik o szerokości od 2 m do 2,5 m, a po północnej stronie przylegającą do chodnika drogę dla rowerów.

Dla zabudowy jednorodzinnej znajdującej się po obu stronach ulicy zaprojektowano wjazdy bramowe o szerokości dostosowanej do szerokości bramy.

Plan sytuacyjny znajduje się w pliku PDF.

WYKONAWCA

Skanska SA

LATA REALIZACJI

2014-2015

UDOSTĘPNIENIE DO RUCHU

11.2014

KOSZT INWESTYCJI

Wartość robót budowlanych - ok. 7,6 mln zł

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone